Semináre-Orava - aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít

dátum: 27.09.22-08:30

Potrebujete poradiť resp. pomôcť pri získavaní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov? Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

Dávame do pozornosti nasledovné vzdelávacie aktivity

1. Daň z pridanej hodnoty v roku 2018“

Lektor: JUDr. Oľga Groszová

Dátum konania: 06. novembra 2018

2. ako sa zmenia pravidlá pri „zákazke s nízkou hodotou“ od 01.01.2019“

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková  

Dátum konania: 14. novembra 2018

3.  inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2018“

Lektor: Ing. Miluška Horváthová

Dátum konania: 23. novembra 2018

4.  správne, komplexné a prehľadé vedenie pokladničnej agendy v roku 2018“

Lektor: Ing. Miriam Matisová

Dátum konania: 26. novembra 2018

5.  príprava na daňové priznanie za rok 2018“

Lektor: JUDr. Oľga Groszová
Dátum konania: 11. decembra 2018

 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:

Ing. Milada Dutková

www.seminare-orava.sk

vzdelavanie.md@gmail.com

+421 905 892 757